Skip to content

SportZorgDossier

team_Jeffrey

SportZorgDossier is ontwikkeld door JeffersProductions.

Eigenaar Jeffrey Jansen is NVFS sportfysiotherapeut en al vanaf 2008 betrokken bij de ontwikkeling van de Sportzorgketen in Nederland. Namens de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) heeft hij in de Werkgroep Regionalisatie-Ketenkwaliteit Sportzorg gezeten en in zijn regio de Kerngroep Oost Brabant ondersteund. Naar aanleiding van de regiobijeenkomsten waarin sportartsen, sportmasseurs en sportfysiotherapeuten met elkaar van gedachten wisselden, heeft hij met een werkgroep de Opleiding tot Sportzorgmasseur ontwikkeld. Kort daarna heeft hij de Module Ketenzorg gemaakt.

Jeffrey zit op dit moment in de commissie die voor uitbreiding van de sportzorgketen gaat: Ook de sportdiëtetiek, sportpsychologie, sportpodotherapie en de lifestylecoaches hebben hun aansluiting gevonden. 

Tot slot zit hij bovendien in het College van Deskundigen van zowel de sportzorgmasseur als de opleidingen sportzorgmassage.